Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Η Μαρία εργάζεται στον Όμιλο εταιρειών FOURLIS ως Finance Director Controlling & Planning και είναι μέλος σε ΔΣ θυγατρικών του Ομίλου.
Περισσότερα...

Ο Μανώλης είναι γενικός διευθυντής της εταιρείας WWW Logistics.
Περισσότερα...

Ο Εμμανουήλ είναι Διευθυντής στο τμήμα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Κινδύνου της KPMG.
Περισσότερα...

Η Γεωργία εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα ως επικεφαλής του τομέα ATM/APS της Διεύθυνσης Ψηφιακών Καναλιών.
Περισσότερα...

Η Ελένη είναι Portfolio Manager στον τομέα Corporate Special Handling της Τράπεζας EUROBANK Α.Ε.
Περισσότερα...

Ο Γιώργος είναι Διευθυντής στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Βελτίωσης Απόδοσης της εταιρείας ERNST & YOUNG.
Περισσότερα...

Ο Γρηγόρης ίδρυσε την εταιρεία Nicon Tεχνική  στην οποία είναι μέχρι σήμερα managing director.
Περισσότερα...

Η Νίκη είναι Διευθύντρια Συστημάτων Ποιότητας και Προμηθευτών  στη ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ.
Περισσότερα...