Νίκη Χατζοπούλου

Η Νίκη Χατζοπούλου αποφοίτησε από τη σχολή ΜΠΔ το 1994 και είναι κάτοχος Mcs σε Διασφάλιση Ποιότητας. Εργάζεται  στην εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ από το 1995 έως και σήμερα στον τομέα της Ποιότητας . Σήμερα είναι Διευθύντρια Συστημάτων Ποιότητας και Προμηθευτών στα Εργοστάσια Γάλακτος Ταύρου και Χυμών Λαμίας. Είναι εσωτερική επιθεωρήτρια στα συστήματα «Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων» και συστήματα «Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία»