Μαρία Θεοδουλίδου

H Μαρία Θεοδουλίδου αποφοίτησε από την σχολή ΜΠΔ το έτος 1991 και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σε Operations Management από το University of Manchester το 1993. Από το 2010 έως και σήμερα έχει τη θέση του Finance Director Controlling & Planning στον εμπορικό Όμιλο FOURLIS που δραστηριοποιείται σε πέντε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και είναι μέλος του Executive Committee του Ομίλου. Από το 2000 έως και το 2009 είχε τη θέση του Chief Audit Executive του Ομίλου FOURLIS ενώ από το 1995 έως και το 2000 εργάστηκε στην KPMG ως Manager Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Βελτίωσης Απόδοσης και από το 1993 έως το 1995 στην 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ως Project Manager έργων πληροφορικής και λειτουργικού ανασχεδιασμού.

Διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένες επαγγελματικές πιστοποιήσεις CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information Systems Auditor) και CCSA (Certification in Control Self Assessment). Είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου, της Ομάδας Φορολογικών Θεμάτων του ΣΕΒ και του Non-Executive Director’s Club στην Ελλάδα. Συμμετείχε στην ομάδα εργασίας του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που ετοίμασε την πρώτη και δεύτερη έκδοση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες καθώς και της πρώτης έκδοσης Βέλτιστων Πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις μη εισηγμένες εταιρείες.